Skreddarsaum & Private ynskjer

Me er fleksible!

Me kan og tilby aktivitetar og opplegg utanfor sommarsesongen, både haust, vinter og vår.

Finn du fleire av aktivitetane våre spennande og ynskjer å få eit pakketilbud? Ynskjer du
tilrettelegging av aktivitetar for deg og di gruppe? Me har lang erfaring med guiding og godt
samarbeid med overnattingsplasser, serveringsstader og andre aktivitetsbedrifter i området.
Ta kontakt med oss for spesifikt opplegg.


Ta kontakt med dine ønskjer, så skreddarsyr me eit opplegg for deg og ditt reisefølgje.